VISIE WORDT WERKELIJKHEID:

HOOGWAARDIG CLAIMS MANAGEMENT EN BEHEER VOERTUIG LEVENSCYCLUS

DIGITAAL, SLIM, INNOVATIEF

Gezamenlijk voeren we de digitale revolutie:

Innovatief voertuigschade managment

voor omdenkers, doordenkers & netwerkdenkers

Draai auto met je muis. Click op voor meer informatie.

Slimme analyse

Big Data is een waardevolle bron voor betrouwbare informatie en verbeterde inzichten. Omdat te bereiken combineert Spearhead geavanceerde statistische modellen, machine learning, kunstmatige intelligentie en toonaangevende schadebehandelingsmethoden. Dit is hoe gegevensanalyse en - verwerking uw claimbeheer radicaal veranderen.

Voertuigtelematica

Elk voertuig is uniek. Gegevens over gebruik, onderhoud en schade resulteren in een kenmerkend profiel. Voertuigen en incidenten genereren een veelheid aan gegevens die beschikbaar zijn via telematica systemen. Spearhead bundelt deze gegevens en maakt deze bruikbaar voor uw digitale claims en voertuigbeheer.

Intelligente prognose van de reparatiekosten

Schade-informatie en gedigitaliseerde incidentbeschrijvingen, gecombineerd met een grote verscheidenheid aan voertuiginformatie, leveren miljoenen gegevensrecords op. Spearhead aggregeert, verwerkt en analyseert ze. Het resultaat is een prognose van reparatiekosten en het risico van een economisch totaalverlies, evenals een aanbeveling voor de wijze van afhandeling. Binnen enkele minuten kan een opdracht worden gegeven voor reservering, directe uitbetaling, beoordeling door een expert of tot uitvoering van een reparatie.

Eigentijdse klantervaring

In de digitale wereld zijn de verwachtingen van klanten hooggespannen. Zelfbeschikking, transparantie, eerlijkheid en natuurlijk: “alles: hier en nu”. Dit zijn kritische succesfactoren voor uw serviceaanbod. Spearhead ontwikkelt innovatieve oplossingen die u helpen de verwachtingen van de klant te overtreffen en uw schadebehandelingsprocessen efficiënter en transparanter te maken.

De crashtest toont het!

Een ongeluk is zo gebeurd en moet net zo snel worden afgehandeld. Van de melding van een ongeluk tot reparatie, snelheid telt. De oplossing van Zurich Insurance, T-Systems en Spearhead is een echte “big bang”. Ervaar hoe snel een gedigitaliseerde schadebeoordeling werkt!

Verzekeraars en expertise-organisaties

Snelle en efficiënte beoordeling van de claim dankzij een volledig gedigitaliseerd proces.

Verzekeraars en expertise-organisaties

Claimbeheer is een bedrijfskritische activiteit. Hoge verwachtingen van veranderingsgezinde klanten botsen met tijdrovende processen, van melding van incidenten, beoordeling van schade, schatting van reparatiekosten tot de definitieve afhandeling van de claim.

Met een gedigitaliseerde schadebehandeling wordt de tijd vanaf de eerste schademelding tot het bepalen van de optimale handelwijze, ingekort van enkele dagen tot minuten. Om dit te bereiken combineert Spearhead moderne technologieën en slimme analyses om volledig nieuwe, transparante en efficiënte processen mogelijk te maken. Dit zonder media-onderbrekingen.

Er stroomt een veelheid aan gegevens in het proces: telematicagegevens die het voertuig tijdens het ongeval heeft vastgelegd, gegevens van historische en actuele schadebeoordelingen, beschrijvingen van digitale en gestructureerde schades, technische voertuiggegevens en dagelijkse updates van de restwaarde.

 

Spearhead maakt digitaal claimbeheer mogelijk

Highlights

 • Digitale melding van ongevallen als basis voor een directe, gekwalificeerde beoordeling van de schade.
 • Snelle voorspelling van verwachte reparatiekosten en risicobeoordeling van een economisch totaalverlies.
 • Basis voor reservering en schade-specifieke triage, b.v. directe uitkering, expertise en reparatie opdracht.
 • Ondersteunt alle meldingskanalen van een claim: call center, schadebehandelaar, tele-expertise en selfservice oplossingen voor eindklanten.
 • Maakt individuele klantenondersteuning mogelijk op het "moment van de waarheid" en is toegesneden op de unieke situatie van het ongeval en schade.

Hulpdiensten

Van de meest complete schademelding tot innovatieve diensten met toegevoegde waarde.

Hulpdiensten

Of het nu gaat om noodhulp of continuïteit in mobiliteit, er is altijd een hoge mate van urgentie. Operationele paraatheid en tijdsdruk zijn leidend wanneer mensen hulp nodig hebben en de organisaties erachter snelle informatie nodig hebben.

Met de gedigitaliseerde eerste schademelding wint u kostbare tijd. En met innovatieve toegevoegde waarde services voor uw klanten, als onderdeel van het claimrapportage- en afwikkelingsproces, vergroot u uw concurrentievoordeel.

Spearhead maakt gebruik van voertuigtelematica voor directe identificatie en analyse van ongevallen. Er worden intelligente gereedschappen gebruikt om voertuigschade automatisch, snel en eenvoudig te beoordelen. De schademelding kan plaatsvinden via alle beschikbare kanalen. Door gerichte integratie van de gegevens is het mogelijk relevante informatie uit te wisselen tussen alle betrokken partijen.

 

Spearhead maakt digitaal claimbeheer mogelijk

Highlights

 • Melding van digitale ongevallen als basis voor een directe, gekwalificeerde beoordeling van de schade.
 • Snelle voorspelling van verwachte reparatiekosten en risicobeoordeling van een economisch totaalverlies.
 • Automatische pre-kwalificatie van het incident voor snelle coördinatie met de verzekeringsmaatschappij, voor ondersteuning van de eindklant in overeenstemming met de situatie en om de bergingsservice te optimaliseren.
 • Aanbieden van diensten met toegevoegde waarde zoals het overnemen van de schadebeoordeling, beheersen van het proces en afwikkeling.
 • Optioneel te integreren in de workflow van het callcenter en schadebehandelaar en als zelfservice oplossing voor eindklanten.

Leasemaatschappijen en wagenparken

Volledig gedigitaliseerd beheer van voertuigschade claims en de gebruikscyclus van voertuigen.

Leasemaatschappijen en wagenparken

Bij de inzet en het beheer van veel verschillende voertuigen is transparantie de sleutel tot economische efficiëntie. Het verkrijgen en structureren van informatie over de voertuigconditie, beschikbaarheid, servicevereisten en ongevallen, is nu gekoppeld aan hoge handmatige inspanningen.

Gedigitaliseerde voertuigclaims en levenscyclusbeheer maken kostenreductie mogelijk door een efficiënter en transparanter beheer van uw wagenpark. Voor dit doel digitaliseert Spearhead het hele proces van crashmelding tot verrekening met behulp van geavanceerde technologieën en slimme analyses. Dit maakt volledig nieuwe, transparante en efficiënte processen mogelijk zonder media-onderbrekingen.

Voor het vastleggen van de levenscyclus worden telematicagegevens gebruikt die zijn verzameld door het voertuig tijdens het dagelijks gebruik en in geval van een incident, gegevens van historische en actuele schadebeoordelingen, digitale en gestructureerde schadebeschrijvingen, technische voertuig- en servicegegevens, evenals dagelijks updates over de restwaarde.

 

Spearhead maakt digitale claims en lifecycle management mogelijk

Highlights

 • Real-time, digitale melding van ongevallen en parkeerschade.
 • Binnen enkele seconden een gekwalificeerd schaderapport inclusief een eerste raming van de reparatiekosten.
 • Directe ondersteuning na het ongeval en behoud van mobiliteit door snelle hulp bij pech onderweg, berging, terbeschikkingstelling van vervangend vervoer.
 • Huidige gebruiksgegevens van het voertuig (bijvoorbeeld kilometerstand, technische staat en servicevereisten) kunnen optioneel worden gecombineerd met gegevens over het risicogedrag van bestuurders.
 • Aanbieden van een elektronisch voertuig dossier voor optimaal wagenparkbeheer met gebruiks- en onderhoudsanalyses en een digitale waardebepaling.

Autoverhuurbedrijven

Digitale claims en levenscyclusbeheer met innovatieve diensten met toegevoegde waarde.

Autoverhuurbedrijven

Bij autoverhuur staan hoge klantverwachtingen met betrekking tot service en voertuigkwaliteit tegenover tijdrovend klant- en voertuigbeheer. Onvoorspelbare gebeurtenissen zoals ongelukken of parkeerschades maken het efficiënt inzetten van een voertuig uiterst moeilijk. Storingen en bijbehorende upgrades leiden tot onnodige kosten.

Met het gedigitaliseerde levenscyclusbeheer van voertuigen kunt u uw wagenpark efficiënt en effectief organiseren. Om dit te bereiken combineert Spearhead telematicagegevens, die door het voertuig worden geregistreerd tijdens de inzet en in geval van een ongeval, met schadevaststellingen en beschrijvingen en technische voertuig- en servicegegevens.


Spearhead maakt digitale claims en lifecycle management mogelijk

Highlights

 • Real-time, digitale melding van ongevallen om uw inneemproces te optimaliseren.
 • Binnen enkele seconden een gekwalificeerd schaderapport inclusief een schatting van de reparatiekosten.
 • Gerichte, gemakkelijke en snelle schadecontrole en registratie tijdens de uitgifte en innemen van het voertuig.
 • Correcte toewijzing van voertuigschade aan de bestuurder en transparante, eerlijke facturering van de reparatiekosten.
 • Opzetten van diensten met toegevoegde waarde, zoals directe ondersteuning na een ongeval, snelle levering van een vervangend vervoer en lifestyle-diensten zoals WLAN en conciërgeservices in de auto.
 • Huidige voertuiggebruiksgegevens (bijvoorbeeld kilometerstand, technische staat en servicevereisten) die optioneel kunnen worden gecombineerd met gegevens over het risicogedrag van bestuurders.
 • Aanbieden van een elektronisch voertuig dossier voor optimaal wagenparkbeheer met gebruiks- en onderhoudsanalyses en een digitale waardebepaling.


Onze gewaardeerde klanten

Pioniers in digitaal claims management

Nexible
Zürich Versicherung
WGV
freeyou
Deutsche Assistance
DEKRA
MSS Holding

Onze partnernetwerk

Samen mobiliseren we innovatie

Autovista Group
Click-Ins
DEKRA
T-Systems
MSG Global Solutions AG
autoSense
Deutscher Auto Dienst
toni digital
AWI Netherlands
CONTACTWij zien uw bericht met interesse tegemoet.